האגודה למען הקשיש פרדסיה


האגודה למען הקשיש פרדסיה
מספר: 580224947    קטגוריה:
יזום תוכניות ושרותים חדשים. גיוס משאבים.
עוד
דרוג שקיפות


    תחומי פעילות

הנהלה ראשית:
צוות והנהלה יש לנו 0 עובדים במשרה מלאה ו-0 עובדים במשרה חלקית.
המנכ"ל שלנו הוא/היא
אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית   
כתובת: רחוב שלום שבזי 21, פרדסיה
טל:
אתר:

הקמפיינים שלנו