התנועה הירושלמית (ע"ר)
מספר: 580521375    קטגוריה:
התנועה הירושלמית מקדמת את ירושלים כ"קהילה של קהילות", יצירת שותפות חברתית המאפשרת מרחבים פלורליסטים. בכלים של ארגון קהילתי חוצה מגזרים ודיאלוג במרחב הציבורי התנועה מעודדת אקטיביזם למען טוב משותף. פעולה אזרחית חוצת מגזרים היוצרת פתרונות לכלל התושבים.
התנועה הפועלת ברחבי ירושלים מתוך גישה המבקשת ליצור שותפות חברתית תוך שמירה על צרכיה וייחודיותה של כל קהילה בנפרד. לפיכך, אנו פועלים בשכונות דרום העיר בכלים של ארגון קהילתי המבקש ליצור כוח אזרחי משותף, חוצה מגזרים, סביב צרכים משותפים יוםיומיים של תושבים בשכונות אלו. הפעולה המשותפת מייצרת הבנה לגבי הדמיון והייחודיות של כל קהילה, ומאפשר לזהות מכנים משותפים שעל בסיסם ניתן לפעול יחד ואגב כך ליצור לכידות חזקה יותר בתוך החברה הירושלמית. כמו כן, אנו פועלים במסגרות רב מגזריות ייחודיות לנשים, המאפשרות פיתוח מנהיגות ומתן כלים להובלת שינויים בקהילה. אסטרטגיה שנייה בה אנו פועלים היא פעילות במרחב הציבורי הירושלמי. במסגרת פרויקט "נקודת מפגש- מעגלי שיח בכיכר ציון" אנו פועלים להפיכת המרחב הציבורי ממנוכר ומגביר סטראוטיפים למרחב מזמין ומחבר בין מגזרים מתוך שיח כנה על הנושאים הבוערים ביותר בחברה הישראלית.
דרוג שקיפות
(79%)


    תחומי פעילות
  • פלורליזם
  • פעילות חברתית
  • גישור פערים חברתיים
  • דו-קיום
  • תרבות

התנועה הירושלמית הוקמה לאחר הבחירות לעיריית ירושלים בכדי לייצר כח פלורליסטי חזק בירושלים אשר לוקח את גורלו בידיו . קבוצה של דתיים וחילוניים התאגדו למטרה זו . מאז הצטרפו לתנועה הירושלמית אלפי משפחות הפועלות ונהנות מפעילותה העמותה נוסדה בשנת 2009 ע"י פעילים ירושלמים והעמותה שמה לעצמה למטרה להביא לשיפור איכות חיי המשפחות הצעירות בירושלים. במסגרת זו בשנת 2011 התנועה פתחה בית ספר צומח של אפרתה בשכונת ארמון הנציב וגן ילדים בשכונת נחלאות בשנת 2012 פתחה 2 גנים חילונים בארנונה . כמו היום, גם בשנים הקודמות פעלה התנועה יחד עם קבוצות פעילים שכונתיים ועירוניים אשר פועלים מול הרשויות בנושא שיפור מערכות החינוך והתשתיות בשכונות השונות בירושלים נלחמת בתופעות של הקצנה דתית לדוגמא, התנועה הובילה את המאבק בירושלים כנגד הדרת הנשים. התנועה מקדמת את התפיסה של טוב משותף ושיח בין מגזרי הכולל בתוכו את כלל האוכלוסיות במרחב הציבורי באמצעות אירועים ציבוריים בעלי תהודה רחבה כגון "צעדת המשפחות" ביום ירושלים- צעדה הקוראת לחגוג את הסובלנות והרב גוניות של העיר. כמו כן, באמצעות אירועים חינוכיים במסגרות בלתי פורמאליות- כגון "סמינר על שם שירה בנקי ז"ל- המיועד לבני נוער מובילים מתוך תנועות נוער (הצופים בפרט) לשם היכרות עומק עם סוגיות חברתיות מנקודות מבט מגוונות, באופן ייחודי למציאות הירושלמית.

הנהלה ראשית: תהילה נחלון,אהרון הורביץ,שרון אפריל,יפעת זילברמן,גלעד ניומן
צוות והנהלה יש לנו 3 עובדים במשרה מלאה ו-5 עובדים במשרה חלקית.
המנכ"ל שלנו הוא/היאאורי איילון
אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית   

על מנת לקבל עדכונים שוטפים מעמותה זו, הורידו בחינם את האפליקציה שלנו PocketCause

Download from the AppStore Get it on Google Play
כתובת: האומן 18, ירושלים
טל: 026502306
אתר: www.yerushalmit.org.il