תוצאות חיפוש

הועד הציבורי נגד עינויים בישראל THE PUBLIC COMMITTEE AGAINST TORTURE IN ISRAEL

  • דרוג שקיפות
    (78%)
    תחומי פעילות
  • זכויות אזרח
  • זכויות האדם
  • חינוך

 "הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל" הוא ארגון זכויות אדם שהוקם בשנת 1990 במטרה להגן על זכויות עצורים ואסירים בישראל ובשטחים שבשליטתה, ולקדם את יישומם המלא של סטנדרטים בינלאומיים לגבי עינויים, בראשם אמנת האו"ם נגד עינויים שישראל חתומה עליה. 

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מאמין כי עינויים והתעללות מכל סוג, ובכל מצב, אינם עולים בקנה אחד עם ערכי המוסר, הדמוקרטיה ושלטון החוק. הוועד פועל למען בני אדם באשר הם - ישראלים, פלסטינים, מהגרי עבודה ואזרחים זרים נוספים, השוהים בישראל ובשטחים הכבושים, במטרה להגן עליהם מפני עינויים והתעללויות שנוקטות רשויות האכיפה והחקירה הישראליות, כלומר: משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, שירות בתי הסוהר וצה"ל. בכך פועל הוועד על פי ערכי המוסר והדמוקרטיה ועל פי החוק הישראלי והבינלאומי.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית