תוצאות חיפוש

"יד-לעד" בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואה, מיסודם של ותיקי בני-עקיבא מרכז אירופה (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (36%)
    תחומי פעילות
  • הנצחה
  • תרבות

בית העדות הוא מרכז חינוכי להנחלת זיכרון השואה

יד לעד - בית העדות הוא מוסד חינוכי להנחלת זיכרון השואה אשר הוקם על ידי שורדי שואה, במטרה להנחיל את זיכרון השואה לדור הצעיר.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית