תוצאות חיפוש

"נח" - התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים

 • כתובת:
 • הורוביץ צבי 148, רחובות
 • 0522651572
 • www.noah.org.il
 • דרוג שקיפות
  (74%)
  תחומי פעילות
 • זכויות בעלי חיים
 • טיפול בבעלי חיים
 • פעילות חברתית
 • התנדבות

אנחנו מאמינים כי לבעלי חיים ולחתולים בפרט יש זכויות לרווחה ולחיים ללא סבל וללא התעללות, ולאנשים שמטפלים בבעלי החיים יש זכות לביטחון אישי!

עמותת "נח" פועלות בתקשורת, בהסברה, בחינוך, בשטח ובהליכים משפטיים, כגון טיפול בחתולי קהילה, דאגה למיצוי הדין עם מתעללים בבעלי חיים, מאבקים נגד עוולות של משרדים ממשלתיים, וכו'.
מניסיוננו ולצערינו בעלי החיים הם אלה שבדרך כלל נפגעים ונופלים בין הכיסאות בכל הקשור לאכיפת החוק ונמצאים בתחתית של סדרי עדיפויות בממשלה. אנחנו כאן כדי לעשות כל מאמץ לשינוי המצב העגום.

למוסד יש אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה (החל מיום 18.8.2020)

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית