תוצאות חיפוש

מרכז י.נ.ר (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (61%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • דת
 • הנצחה
 • חינוך
 • יהדות
 • מלגות לתלמידים
 • מסגרת מקצועית
 • סמים
 • פעילות חברתית
 • שלום
 • תורה
 • רווחה

איגוד י.נ.ר פועל להגברת מודעות הציבור לחשיבות חיזוק וביסוס תא הנישואין והמשפחה, הקטנת אחוז הגירושין וחיזוק תא הנישואין והמשפחה היהודי.

להוות איגוד מקצועי לאנשי מקצוע בתחום הנישואין והמשפחה. להפעיל מוקד ארצי התנדבותי לייעוץ אישי, זוגי ומשפחתי. להפעיל מרכז להכשרות בתחומי הנישואין והמשפחה וקיום השתלמויות וימי עיון לציבור הרחב במטרה להעשיר את חיי הנישואין והחוסן הנפשי של כלל הציבור היהודי.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית