תוצאות חיפוש

כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (54%)
    תחומי פעילות
  • גישור פערים חברתיים
  • העצמה כלכלית
  • ועדי עובדים
  • מסגרת מקצועית
  • רווחה

תרמו עכשיו לקרן הסיוע לעובדים בשביתה
(תרומות שתקבלו כאן יוקדשו לקרן הסיוע )
עובדי חיפה כימיקלים ועובדי מכון שכטר למדעי היהדות נמצאים בשביתה למעלה מחודש מול הנהלות משופעות משאבים המתמהמהות להגיע להסכם הוגן עם עובדיהן

כוח לעובדים–ארגון עובדים דמוק

מטרות הארגון הן:

• לסייע בארגון עובדים לא מאורגנים במקומות עבודתם במגזר הפרטי והציבורי כאחד.

• לקדם קיומה של עבודה מאורגנת בכלל המשק הישראלי.

• להיאבק באופן חסר פשרות להגנה על זכויות עובדים, לשיפור תנאי שכרם ועבודתם.

• לפעול לכינונם של צדק כלכלי-חברתי, מדינת רווחה ודמוקרטיה בעולם העבודה.

הארגון מבוסס על מבנה דמוקרטי שבו הכוח נמצא בידי העובדים. “כוח לעובדים” מאמין בשוויון כלכלי חברתי, בשוויון מלא בין נשים וגברים, ערבים ויהודים וכל חלקי החברה הישראלית.

.

הישגים בשטח

• חתימה על הסכם קיבוצי בין עובדי סינמטק ירושלים להנהלה

• הארגון השיג פסקי דין תקדימיים בנושא זכויותיהם של עובדים מאורגנים וההגנה עליהם

• ניהול מוצלח של השביתה הארוכה ביותר במשק בשנת תשס”ט – שביתת סגל ההוראה האקדמי של האוניברסיטה הפתוחה. מטרת השביתה הושגה וההנהלה הסכימה לבסוף לקיים משא ומתן על הסכם קיבוצי.

• השגת שיפור משמעותי בשכרן של אלפי מטפלות המשפחתונים בפיקוח משרד התמ”ת (סה”כ תוספת של מעל מ-13 מיליון ש”ח בשנה).


הפגנה של מטפלות משפחתוני משרד התמ”ת מול קרית הממשלה בתל-אביב. יולי 2009.

.

מקצוענים למען העובדים

ל”כוח לעובדים” צוותים מקצועיים בתחום הארגוני, המשפטי, בתחום התקשורת ובתחומים נוספים. מובילי הארגון הם אנשים מנוסים שחוו מאבקי עובדים רבים. לארגון עשרות רבות של פעילים מסורים הפועלים בהתנדבות מלאה, חברים בארגון ומחויבים למטרותיו ולהצלחת העובדים המתארגנים במסגרתו.

.

סולידאריות ודמוקרטיה אמיתית

כיום מאורגנים ב”כוח לעובדים” אלפי חברים משלמי דמי חבר. על חברי “כוח לעובדים” נמנים: נשים וגברים, ערבים ויהודים, דוברי עברית, ערבית, רוסית, אמהרית וספרדית, עובדים אקדמאיים ועובדי צווארון כחול המועסקים בעבודות פיסיות קשות. למעלה ממחצית חברי הארגון הינן נשים. יתרה מזאת, החברות מהוות כמחצית מ”אספת הנציגים” של “כוח לעובדים”, שהיא המוסד העליון והמרכזי בארגון. הארגון מחויב לערכיו ולחבריו ולא לשיקולים זרים כלשהם, שאין קשר בינם ובין טובת העובדים.

ב”כוח לעובדים” כל החברים שווים ונהנים מזכות שווה לבחור, להיבחר ולהשפיע. אנו מאמינים בסולידאריות בין כלל העובדים הן במסגרת מקום העבודה, הן במסגרת ענפי עבודה ובמשק בכללותו. מסיבה זו, הארגון מעודד את חבריו להתארגן על בסיס מקום העבודה ולא על בסיס מקצוע או חלוקות אחרות. אנו מאמינים כי פעולה משותפת של עובדים ממקצועות שונים במסגרת אותו מקום עבודה תיטיב בסופו של דבר עם כולם ותאפשר לכל בעלי המקצועות השונים להשיג יותר. כמו כן, אנו סבורים כי זו היא חובתם של עובדים חזקים לסייע לחבריהם העובדים שמעמדם התעסוקתי חלש יותר. מסיבה זו עובדים בהעסקה ישירה ועובדי קבלן המועסקים במסגרת אותו מקום עבודה ומאורגנים ב”כוח לעובדים”, חברים אצלנו באותו הסניף. יחד הם מנהלים מאבק משותף, באמצעותנו, על מעמדם, שכרם ותנאי עבודתם.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית