Mission Possible: Isreal
מספר: 473126294    קטגוריה:
משימתה של
משימה אפשרית היא להילחם ב
ולשנות את ההשקעה עולמה של ישראל BDS
על פי הפרסום של סיפורי החידושים
וההומניטריות המיסטוריה של ישראל, וחברות
טכנולוגיה מופלאות, והצגת בשיתופי פעולה
מרגשים בכל רחבי העולם
דרוג שקיפות
(34%)


    תחומי פעילות
  • תרבות

הנהלה ראשית:
צוות והנהלה יש לנו 0 עובדים במשרה מלאה ו-0 עובדים במשרה חלקית.
המנכ"ל שלנו הוא/היא
אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית   

על מנת לקבל עדכונים שוטפים מעמותה זו, הורידו בחינם את האפליקציה שלנו PocketCause

Download from the AppStore Get it on Google Play
כתובת: 175 East 96th Street, 15R,
טל: 415 735 3914
אתר: www.missionpossibleisrael.com