תוצאות חיפוש

ויקטור פורטון

  • דרוג שקיפות
    (32%)
    תחומי פעילות
  • דת
  • טכנולוגיה
  • מדע
  • מחקר
  • נצרות

פיתוח והפצה של ספרים, תוכנות, שיעורים ועוד.

מתמטיקאי, מתכנת, מטיף נוצרי וסופר ספרים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית