תוצאות חיפוש

גן החיות התנכי בירושלים על שם משפחת טיש בע""מ (חל""צ)

  • דרוג שקיפות
    (88%)
    תחומי פעילות
  • איכות הסביבה
  • דו-קיום
  • חינוך
  • טיפול בבעלי חיים
  • תיירות

גן החיות התנ"כי בירושלים ע"ש משפחת טיש הוא בועה ירוקה בלב העיר ירושלים. בגן החיות אנו עוסקים בשמירה על בעלי חיים נדירים, המצויים בסכנת הכחדה, תוך שימת דגש על בעלי חיים ארץ ישראליים ועל כאלה שהוזכרו בתנ"ך.

אנחנו מקיימים פעולות חינוך והסברה שמקרבות את הציבור הרחב לשמירה על הטבע ולהגנה על חיות הבר. העלאת המודעות לאיכות הסביבה ועידוד אהבה לבעלי החיים.
אנו מעודדים מעורבות קהילתית. קירוב אוכלוסיות מגוונות לפעילות חינוכית ותרבותית שווה לכל נפש. פיתוח תוכניות מיוחדות, הפותחות בפני אוכלוסיות שונות וחריגות אפשרויות ייחודיות לטיפול וטיפוח, המשלבות מעורבות במרחבי גן החיות.
גן החיות עורך מחקר ומשתתף בפרויקטים לאומיים ובינלאומיים של שימור, ריבוי והשבה לטבע של בעלי חיים שונים. עריכת עבודות מחקר תיאורטיות ויישומיות בזואולוגיה, ביולוגיה, וטרינריה ואיכות הסביבה, תוך ניצול הידע הרב שצבר צוות גן החיות בעבודת השדה.
היו גם אתם חלק! תרמו לגן החיות ולפעילות שאנו מקיימים לשמירה על הטבע ולחינוך לאהבה לטבע.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית