תוצאות חיפוש

אמון הציבור- חברה לתועלת הציבור בע"מ

 • כתובת:
 • המסגר 5, תל אביב-יפו
 • 972-35606069
 • emun.org
 • דרוג שקיפות
  (77%)
  תחומי פעילות
 • פעילות חברתית
 • סיוע משפטי
 • מחקר
 • התנדבות
 • העצמה כלכלית
 • איכות הסביבה

החזון של ארגון אמון הציבור הינו להשריש נורמות של הוגנות במשק ובחברה בישראל. אנחנו פועלים מול שלושה שחקנים מרכזיים: הצרכנים, העסקים והרגולטור בישראל ומתווכים ביניהם במטרה לקדם שיח פתוח, שקוף והוגן.

ארגון אמון הציבור הינו ארגון ללא מטרות רווח שנוסד בשנת 2006 על ידי קבוצה שבראשה עמדה גלית אבישי, וכיום מנהלת את הארגון פולי מסצ'יאני.
הארגון מעסיק 14 עובדות ועובדים וכמו כן מפעיל מתנדבים בפעילויות מגוונות.
בין מישורי הפעולה המרכזיים של הארגון:
1. מוקד לטיפול בתלונות הציבור, המטפל בכ-25,000 תלונות בשנה.
2. תו אמון הציבור, המוענק למאות עסקים המתחייבים לכללי ההוגנות של הארגון תחת בקרה ופיקוח שנעשה על ידינו.
3. המוסד ליישוב מחלוקות אשר מגשר בין עסקים לצרכנים במקרים רלוונטיים.
4. תו לאחריות סביבתית המוענק לעסקים אשר לוקחים על עצמם תהליך של בקרה עצמית בתחום הסביבה בהתאם לכללים שקבע אמון הציבור.
5. מחקר אודות פעילות עסקית וצרכנית בענפי המשק השונים, תוך ביצוע דירוג של רמת ההגינות של עסקים.
6. פעילות מול הרגולטור - שינוי מדיניות בתחומים צרכניים, כלכליים וחברתיים.

www.emun.org
https://www.facebook.com/Emun.org

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית