תוצאות חיפוש

סייקלינג אקדמי בע"מ (חל"צ)

  • כתובת:
  • הנחושת 4,
  • +972526589516
  • דרוג שקיפות
    (90%)
    תחומי פעילות
  • ספורט

ss

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית