תוצאות חיפוש

HIAS

  • דרוג שקיפות
    (45%)
    תחומי פעילות
  • זכויות האדם
  • סיוע משפטי
  • זכויות האדם
  • סיוע משפטי

היא"ס הנו ארגון יהודי עולמי ללא מטרות רווח, הפועל בחמש יבשות כדי להבטיח הגנה לפליטים ואנשים שנעקרו מבתיהם. בישראל, אנו מפעילים תכנית לסיוע משפטי עבור פליטים ומבקשי מקלט, מסייעים לעולים ופועלים לקידום מערכת מקלט הוגנת.

היא"ס פועל בישראל עוד מלפני קום המדינה. כמו בראשית דרכו בארה"ב, גם בישראל הארגון שם לעצמו למטרה להוות סמכות מקצועית בתחום הגירה, לשמש כגורם מתאם ומוביל בהתמודדות עם אתגרים בתחום ולסייע לעולים ולמבקשי מקלט. לשם כך אנו פועלים במגוון של תכניות:
לאחר שבמשך מספר שנים נתנו הכשרות מקצועיות לארגונים ולעורכי דין בתחום דיני פליטים, ולקחנו חלק בהכשרת יחידת ה-
לטיפול במבקשי מקלט במשרד הפנים, בשנת 2014 השקנו תכנית לסיוע משפטי פרו-בונו למבקשי מקלט על מנת לסייע להם בבירור ובמיצוי זכויותיהם בישראל. לצד זאת, הארגון משתף פעולה עם גורמים שונים, בהם נציבות האו"ם לפליטים וארגונים אזרחיים, למען קידום הליכי המקלט במדינה RSD
כמו כן, אנחנו מסייעים בהליכי יישוב מחדש לפליטים במסגרת תכנית של ממשלת ארצות הברית, תוך שיתוף פעולה עם מרכז הסיוע ביישוב מחדש (RSC: Resettlement Support Center) באוסטריה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית