תוצאות חיפוש

קרן-אור אינק. [חברה רשומה בניו-יורק, ארה"ב, ללא מטרות רווח] (חל"צ)

  • דרוג שקיפות
    (77%)
    תחומי פעילות
  • רווחה
  • רפואה
  • שיקום
  • בריאות

המסגרת היחידה בישראל לתלמידים ובוגרים עיוורים עם פיגור ומוגבלויות מוטוריות קשות.
המרכז מציע חינוך, שיקום, דיור ופעילויות פנאי לצעירים ובוגרים, במסגרת של חינוך מיוחד בגנים, בית ספר, פנימייה, דירות תומכות בקהילה ומרכז יום טיפולי שיקומי.


הצירוף של עיוורון ומוגבלויות מורכבות נוספות פירושו שלכל אחד מהחניכים בקרן אור יש צרכים ייחודיים ביותר. לכן, בעזרת צוות רב- מקצועי הפועל בשיטה קולאבוראטיבית אנו מחפשים שיטות ואמצעים מותאמים, שיענו על אתגרים אלו.
בבית הספר ובגנים תלמידים במסגרת של חינוך מיוחד, חלקם אקסטרניים וחלקם מתגוררים בפנימייה. אבוקת-אור – מרכז יום טיפולי-שיקומי, המטפל בצעירים, במגמה לשמור על כבודם ואיכות חייהם, לקדם אותם, לשמר את בריאותם ולהציע להם תעסוקה הוגנת. מרכז אבוקת-אור מציע תוכנית יומית מלאה ומשמעותית, הזדמנות ליצור קשרים חברתיים ולטפחם, ושכר המבוסס על משכורת סמלית. הנחת היסוד לפעילות המרכז היא ההכרה בזכותו של כל אדם, תהא מוגבלותו אשר תהא, לנהל חיים נורמטיביים ויצרניים במידת האפשר. הצירוף של עיוורון עם מוגבלויות מורכבות נוספות מציב בפני צעירים אלו אתגרים יוצאי-דופן הדורשים שילוב ייחודי של הצעות לתעסוקה, פעילויות, טיפולים ותמיכה, וכן צוות גדול של אנשי מקצוע.
דיור מוגן – פנימייה ודירות בקהילה – בוגרי קרן-אור גרים בדיור מוגן: בדירות הממוקמות בקהילה, סמוך לקמפוס של קרן אור, ובפנימייה בתוך המרכז.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית