תוצאות חיפוש

עמותת הקונסרבטוריון בקרית ביאליק

  • כתובת:
  • דפנה 51, קרית ביאליק
  • 048730024
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

לטפח חינוך מוסיקלי של הנוער תושבי קרית ביאליקלארגן ללא תמורה הופעות התזמורת.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית