תוצאות חיפוש

חובבי החתולים בישראל (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (59%)
    תחומי פעילות
  • איכות הסביבה
  • זכויות בעלי חיים
  • טיפול בבעלי חיים

הושטת עזרה מכל סוג לרווחת חתולי רחוב במצוקה בחיפה והסביבה. עיקור סירוס לבקרת התרבות חסרת עתיד של חתולים אומללים חשופים למוות ממחלות ורעב. הגברת מודעות הציבור לאחרויותו כלפי בעלי החיים שבתוכו .

סיוע מגוון לרווחת חתולי רחוב במצוקה בחיפה והסביבה. מבצעי עיקור סירוס במיוחד באזורים קשים. טיפולים רפואיים, אחזקת מקלט לחתולים נטושים, שיקום ואיתור בתים מאמצים, הרצאות, דוכני הסברה, סיוע למעוטי יכולת בסבסוד טיפולים רפואיים לחתולי הרחוב.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית