תוצאות חיפוש

שלטון בית"ר

 • דרוג שקיפות
  (48%)
  תחומי פעילות
 • התיישבות
 • יהדות
 • מועדונים חברתיים
 • מרכז קהילתי
 • צדקה
 • קליטת עליה
 • רווחה
 • תנועת נוער
 • תרבות

חינוך רוחני ומוסרי של הנוער העברי בארץ ישראל על מנת להכשירו להשתתף בצורה אקטיבית בתחיית הלאום ובבנית הבית הלאומי בארץ ישראל. התנועה פועלת בעשרות סניפים בישראל ובתפוצות. בישראל התנועה מרכזת את עיקר פעילותה ביישובים בפריפריה.

תנועת בית"ר הינה תנועת נוער ציונית עולמית המחנכת בני נוער וצעירים לערכים ברוח משנתו של ז'בוטינסקי- חיזוק התודעה הלאומית בקרב הנוער, הנחלת ערכי אהבת העם והארץ, עידוד עלייה וסיוע בקליטתה, חתירה לצדק חברתי, גישור על שסעים בחברה, התיישבות ושירות משמעותי בצה"ל. התנועה פרוסה בעשרות מעו"זים ברחבי הארץ והעולם ומקיימת בהם פעילות חינוכית קבועה בנוסף על פעילויות ברמה הארצית- מחנות, טיולים, מסעות, סמינרי הדרכה, בית ספר מנהיגות ועוד.
בעולם פזורים עשרות סניפים של תנועת בית"ר החל מאוסטרליה, מדינות חבר העמים, מערב אירופה, צפון אמריקה ומדינות אמריקה הלטינית. מדי שנה עשרות רבות של צעירים מגיעים במסגרת תוכניות בית"ר לביקור ממושך בישראל, ורבים מאותם צעירים עולים לישראל בעקבות אותן תוכניות.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית