תוצאות חיפוש

ש.ק.ל. - העמותה לתכנון ופתוח שרותים קהילתיים בבת-ים

  • קטגוריה:
  • מספר:
  • 580009728
  • כתובת:
  • רחוב אהוד קינמון 10 בת - ים, בת ים
  • 035556175
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

מתן סיוע בתכנון ובפיתוח שרותים קהילתיים למען המפגרים והילדים המוגבלים באזור תוך חתירה לתיאום פעולותיהם של המוסדות והארגונים הקיימים המפעילים את השירותים הנ''ל.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית