תוצאות חיפוש

רשת מתנ"סים ק. טבעון (ע"ר)

  • כתובת:
  • דגניות 12, קרית טבעון
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

ניהול מרכז תרבות נוער וספורט בקרית טבעון.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית