תוצאות חיפוש

אגודה לשמירת זכויות הפרט

 • דרוג שקיפות
  (88%)
  תחומי פעילות
 • בריאות
 • בתי אבות
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • העצמה כלכלית
 • הצלת חיים
 • התנדבות
 • זכויות אזרח
 • זכויות האדם
 • חינוך
 • מועדונים חברתיים
 • מחקר
 • מרכז קהילתי
 • סיוע משפטי
 • פלורליזם
 • פעילות חברתית
 • פעילות פוליטית
 • רווחה
 • תיירות
 • תנועת נוער
 • תרבות
 • יהדות

חלוצת ארגוני הקהילה הגאה בישראל, היא ארגון זכויות אדם המייצג את קהילת הלהט"ב בישראל. האגודה היא ארגון ללא כוונת רווח, המבוסס על פעילות מתנדבים, ואמון על איתור צרכי הקהילה ומתן מענים איכותיים ומקצועיים לצרכים אלה לכל מגזרי הקהילה ללא כל אפליה.

• לייצג את קהילת הלהט"ב בישראל כדי לקדם את מעמדה החוקי, המשפטי והחברתי ולהפכה לחלק אינטגרלי, שוות זכויות בחברה הישראלית.
• לשרת את קהילת הלהט"ב בבנייה ומתן מענים מקצועיים מתאימים.
• להנגיש את פעילותה לאוכלוסיות מודרות ומוחלשות בקהילה, ולסייע לקהילות אלה לפתח נראות והכרה ציבורית.
• לגבש קהילה תוססת, סולידרית ופעילה באמצעות שימור הזיכרון הקהילתי, ציון אירועים קהילתיים ופיתוח וקידום אירועי גאווה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית