תוצאות חיפוש

חיבה - התנועה למורשת ישראל (ע"ר)

  • כתובת:
  • רוני גבאי ת.ד 4664 , ירושלים
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

לקדם ולבצע פעולות חברתיות וחינוכיות להקניית ערכים בנושאים הקשורים לתורת ישראל, לעם ישראל לארץ ישראל ולירושלים עיר הקודש, הקמת בית כנסת וניהולו ע''י תנועת חיבה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית