תוצאות חיפוש

א.ש.ק עמותה לפיתוח שירותים קהילתיים בקרית ביאליק

  • כתובת:
  • הנרקיסים 37, קרית ביאליק
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

ייזום ופיתוח מערכות שירותים קהילתיים לגמלאים בקרית ביאליק.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית