תוצאות חיפוש

קרן תלפד

 • דרוג שקיפות
  (87%)
  תחומי פעילות
 • סיוע לנזקקים
 • צדקה
 • תרבות
 • התנדבות
 • מועדונים חברתיים
 • פעילות חברתית
 • קליטת עליה
 • רווחה
 • בריאות
 • גישור פערים חברתיים
 • מזון (הספקה ואיסוף)
 • העצמה כלכלית
 • חינוך
 • מלגות לתלמידים
 • שיכון
 • עבודה
 • נשים
 • אלימות נשים

.תמיכה בקהילת עולים מאפריקה הדרומית ואוסטרלים, להקמת בית בישראל.
אנו מאמינים שהתרומה וכישורים של העולים שלנו יכולים רק לחזק את עם ישראל

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית