תוצאות חיפוש

בית הגלגלים (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (65%)
    תחומי פעילות
  • חינוך
  • מועדונים חברתיים
  • רווחה
  • שיקום

פעילות העמותה כוללת הפעלת סופי שבוע, חוגים וסדנאות במהלך ימי השבוע, ימי פעילות לבוגרים, הפעלת דירות אימון, פרויקט כישורי חיים, נופשונים בסופי שבוע, קייטנות במהלך חודשי הקיץ ופעילות השמה והכשרה תעסוקתית לבוגרים.

העמותה פועלת בחמישה בתים ברחבי הארץ , פעילות העמותה כוללת הפעלת סופי שבוע, חוגים וסדנאות במהלך ימי השבוע, ימי פעילות לבוגרים, הפעלת דירות אימון, פרויקט כישורי חיים, נופשונים בסופי שבוע, קייטנות במהלך חודשי הקיץ ופעילות השמה והכשרה תעסוקתית לבוגרים. לפעילות פן בולט של כיף ובילוי, אולם לצדו מתקיים רובד עמוק יותר הכולל התמודדות רצינית עם כאב וקושי.
היות והחניכים זקוקים לעזרה פיזית רבה, משתתפים בכל קבוצה מספר מדריכים מתנדבים השווה למספר חניכים.
המדריכים מעל ל- 400 במספר, משקיעים בשנה יותר מ- 160,000 שעות התנדבות. מתנדבי העמותה מהווים את עמוד התווך של הפרויקט ומגיעים לבית- הגלגלים בשיטת "חבר מביא חבר".

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית