תוצאות חיפוש

מרכז השחר ע"ש רוז הלפרין

 • דרוג שקיפות
  (61%)
  תחומי פעילות
 • איכות הסביבה
 • אמנות
 • בינוי
 • בריאות
 • בתי כנסת
 • דו-קיום
 • דת
 • חינוך
 • מלגות לתלמידים
 • פלורליזם

ליזום, לקדם, לסייע ולהחזיק מפעל חינוך, תרבות ובריאות בערבה ובארץ ולפעול לפי עקרונות של ציונות ודו-קיום.

עם דגש על הפריפריה בערבה, במיוחד פעילויות צדקה בקיבוץ קטורה, תומכי מרכז השחר סייעו מאות ילדים, בני נוער, ומבוגרים:
- להגיע להזדמנויות חינוכיות;
- לחוות פלורליזם דתי;
- לפתח את הכישרון המוזיקלי שלהם;
- להבין ולתמוך בדו-קיום בישראל;
- לשפר את הבריאות שלהם;
- לקדם ולחיות קיימות סביבתית;
- ליהנות מאירועי תרבות; ו
- לחוות היבטים חברתיים, דתיים, כלכליים ותרבותיים הייחודיים של קיבוץ קטורה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית