תוצאות חיפוש

מחדשי הישוב היהודי בחברון

 • דרוג שקיפות
  (90%)
  תחומי פעילות
 • התיישבות
 • חינוך
 • יהדות
 • תורה
 • תיירות
 • תרבות
 • ישיבה/כולל
 • מוזיאון
 • מרכז קהילתי
 • סיוע לנזקקים
 • פעילות חברתית

חידוש והרחבה של ההתישבות היהודית בעיר חברון וכן שיקום, פיתוח ואחזקה של אתרים יהודיים שם, כולל מערת המכפלה. קירוב של עם ישראל לשורשיו בעיר האבות.

העמותה היא נציגתם הבלעדית של הקהילה היהודית בחברון. אנחנו פועלים בע"ה להבאת יהודים מכל העולם לעיר האבות מתוך שליחות לאומית, באמונה שהקשר עם חברון מחזק את הזהות היהודית והלאומית. אנחנו מקיימים אירועים המוניים, עוסקים בגאולת בתים ובניה חדשה, פעילויות לנוער וטיפוח קהילתי. העמותה משקיעה בחיילי צה"ל אשר משרתים לצדינו, עם חבילות אוכל והפעלת פינות קפה. הישוב מפעיל כולל ללימוד להסכמה לרבנות. העמותה מפתחת את תשתיות התיירות והנגשתה לציבור הרחב.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית