תוצאות חיפוש

ש.ע.ל - שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (88%)
    תחומי פעילות
  • שלום
  • שיתוף פעולה ישראלי פלסטיני
  • פעילות פוליטית
  • חינוך
  • דו-קיום

שלום עכשיו תנועת השלום הוותיקה בישראל, הפועלת לקידום השלום ופתרון של שתי מדינות לשני עמים דרך העלאת נושאים אלו לסדר היום הציבורי בעזרת פעילות שטח, פעילות חינוכית ופעילות תקשורתית והסברתית.

העמותה מוכרת יותר בשם "שלום עכשיו". שלום עכשיו היא הבית של השמאל הציוני, וככזאת היא מקדמת את הרעיון של "שתי מדינות לשני העמים" מתוך מחשבה שזה הפתרון היחיד אשר יבטיח את קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. אנו פועלים באמצעות קמפיינים ציבוריים, פרסום, עצומות, חלוקת חומר הסברה, כנסים והרצאות, מחקרים, קבוצות דיאלוג, פעילויות רחוב, משמרות מחאה והפגנות.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית