תוצאות חיפוש

בצלאל- אקדמיה לאומנות ועצוב ירושלים

 • דרוג שקיפות
  (94%)
  תחומי פעילות
 • אמנות
 • חינוך
 • גישור פערים חברתיים
 • העצמה כלכלית
 • זכויות אזרח
 • זכויות האדם
 • חממות טכנולוגיות
 • מחקר
 • מלגות לתלמידים
 • פלורליזם
 • פעילות חברתית
 • תרבות
 • איכות הסביבה

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים הוא המוסד האקדמי הוותיק ביותר בישראל ומוביל בתחומי אמנות עיצוב, וארכיטקטורה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית