תוצאות חיפוש

נוער מוסיקלי בישראל

 • דרוג שקיפות
  (80%)
  תחומי פעילות
 • אמנות
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • ידידות בין עמים
 • פלורליזם
 • התנדבות
 • חינוך

בכוחה של המוסיקה להשפיע על עיצוב אופיו של אדם טוב יותר, סובלני ופתוח, בעיקר בחברה רב-תרבותית עתירת קונפליקטים. אנו דואגים להביא מוסיקה איכותית בפני קהלים שונים, בעיקר צעירים, ולהפגיש נגנים ערבים ויהודים לעשייה משותפת בתזמורת הערבית-יהודית.

"נוער מוסיקלי בישראל" היא עמותה, בפיקוח ותמיכת משרד התרבות והספורט, ומטרתה קרוב ילדים, נוער וקהלים חדשים למוסיקה אמנותית-איכותית. העמותה פועלת מאז שנת 1957 כסניף של הפדרציה הבינלאומית Jeunesses Musicales International, המאגדת כ-40 ארצות ומרכזה בבריסל.

הפעילות כיום כוללת כ-200 קונצרטים מדי שנה המופקים במיוחד למערכת החינוך, תזמורת נוער יהודית-ערבית, מחנות מוסיקה לנגנים ולמקהלות, התחרות הדו-שנתית ע"ש פאול בן חיים, הרצאות וסדנאות ברחבי הארץ, וחילופי נגנים וזמרים עם ארצות הפדרציה.

יו"ר הנהלת העמותה הוא המלחין והפדגוג חתן פרס ישראל, הפרופ' צבי אבני. המנכ"לית היא הגב' אביטל רפופורט

פרטים על הפעילות באתר – www.youth-music.org.il

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית