תוצאות חיפוש

שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון

 • דרוג שקיפות
  (69%)
  תחומי פעילות
 • בריאות
 • הצלת חיים
 • התנדבות
 • טכנולוגיה
 • סיוע באסונות טבע
 • רפואה
 • רווחה

סיוע לבית החולים ע"י גיוס כספים מהציבור, מוסדות, מפעלים ותפוצות, למען שיפור תנאי השירות למטופלים במרכז הרפואי. 3העלאת הרמה המקצועית של הצוות הרפואי והסיעודי ורכישת מיכשור רפואי חדיש מתקדם. 3סיוע בטיפוח התדמית של בית החולים והקשר עם האוכלוסיה.

העמותה נוסדה כדי לסייע למרכז הרפואי ברזילי לגייס כספים, לרכוש ציוד רפואי, להפעיל מתנדבים לצרכי המרכז הרפואי ולהעסיק עובדים בשכר.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית