תוצאות חיפוש

וועד התושבים ק. חסידי גור, שלב ב', רובע ג' אשדוד

  • כתובת:
  • מבוא מבצע חורב -,
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

הקמה, ניהול ופיתוח מוסדות קהילתיים ואחזקת קרית חסידי גור שלב ב'. ייצוג תושבי הקריה בפני גופים ומוסדות שונים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית