תוצאות חיפוש

ילדים בסיכוי - המועצה לילד החוסה (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (70%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • זכויות אזרח
 • חינוך
 • מועדונים חברתיים
 • ספורט
 • פעילות חברתית
 • רווחה

הגנה ושמירה על זכויותיהם של ילדים במצוקה החיים מחוץ לביתם. שיפור איכות החיים במוסדות ובמשפחות אומנה והתאמת הטיפול החינוכי והשיקומי לצרכיהם המיוחדים של הילדים החיים בהם. גיוס כספים ותרומות למימוש המטרות.

בישראל כיום חיים כ- 10,000 ילדים בגילאים 8-18 בכ- 110 פנימיות ומשפחות אומנה ברחבי הארץ. ילדים אלו הוצאו על ידי רשויות הרווחה ממשפחות רב-בעייתיות, המתמודדות עם התמכרויות, מחלות קשות, תקופות מאסר, נטישה או יתמות. חלק מהילדים, חוו שנים ארוכות של הזנחה וכאב, ולכ- 1,500 מהם אין כלל עורף משפחתי והם, בעצם, ילדים של אף-אחד.
עמותת "ילדים בסיכוי- המועצה לילד החוסה", זוכת "אות הנשיא למתנדב", מקדמת מאז 1986 ילדי פנימיות וילדים חסרי עורף משפחתי, במגמה להעניק להם סיכוי לחיים טובים יותר בעת שהותם בפנימייה, כדי שבבוא היום יגדלו להיות בוגרים עצמאיים המועילים לעצמם ולחברה.
מטרת העמותה:
לסייע לילדי הפנימיות ולבוגריהן לצאת ממעגל החיים הקשה אליו הם נקלעו באמצעות תוכניות טיפוליות, שיקומיות וחינוכיות שאינן מתוקצבות ע"י רשויות הרווחה והחינוך, על מנת לשפר את חווית הילדות שלהם, לחזק את ביטחונם ועצמאותם.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית