תוצאות חיפוש

הל"ה למען החנוך בשכונות ובעירות-פתוח

  • דרוג שקיפות
    (52%)
    תחומי פעילות
  • חינוך
  • גישור פערים חברתיים
  • זכויות אזרח

שיפור החינוך בשכונות, עיירות פיתוח וכפרים באמצעות מעורבות הורים בחינוך; מימוש זכויות הורים ותלמידים במערכת החינוך, העלאת נושא אי השוויון בחינוך על סדר היום הציבורי.

ארגון הל''ה הוקם על ידי קבוצת פעילים בנושאי חינוך בשנת 1987. ארגון הל''ה פועל בקרב הורים ותלמידים עולים וותיקים בשכונות מצוקה, בעיירות פיתוח ובכפרים, למען העלאת רמת וההישגים הלימודיים באמצעות מעורבות הורים. הל''ה רואה את מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם כמנוף לשיפור ההישגים הלימודים. מאז קום המדינה ועד היום קיים פער עצום בין רמת הלימודים של תלמידים ממעמד כלכלי נמוך, המתגוררים בשכונות בעיירות-פתוח ובכפרים לבין חבריהם ממקומות ישוב מבוססים. ככל שהקיטוב בין העשירונים העליונים לעשירונים התחתונים גדל, כך קטנים הסיכויים של ילדים עניים לקבל חינוך שיוביל אותם לתעודת בגרות ולאקדמיה. הל''ה הוקמה פועלת ותפעל למען השגת שיוויון בחינוך במדינת ישראל. האסטרטגיה המרכזית של הארגון היא פעילות עם קבוצות הורים ברחבי הארץ המקבלות הכשרה וליווי בכדי להפוך לגורם משפיע במערכת החינוך המקומית, וכן בסיוע פרטני להורים הנתקלים בבעיות במערכת החינוך. בנוסף עוסק הארגון בסינגור והפצת מידע בנושאי חינוך.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית