תוצאות חיפוש

חיבורים וקשרים (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (92%)
    תחומי פעילות
  • בריאות
  • חינוך
  • מחקר
  • רווחה
  • רפואה

לקדם התמודדות, חוסן ואיזון באמצעות התערבות טיפולית ייחודית של תנועה וקשב. לתת לקהילות שחוו טראומה או לחץ מצטבר ואינן מטופלות דיין, דרך לעזרה עצמית בכלים גוף-נפשיים שמסייעים להתמודדות לאורך החיים.

חיבורים וקשרים מכשירה כיצד להתמודד במצבי חירום, בטראומה ומצבי לחץ, מכשירה אנשי מקצוע המטפלים באוכלוסיות שחוו טראומה, מבצע מחקרים המוצגים בכנסים ומפורסמים בפרסום אקדמי מקצועי.

חיבורים וקשרים נוסדה ב1981 לזהות צרכים טיפוליים שלא קבלו מענה בשדה של רווחה ובריאות הנפש. יהודית שפנגלט וד"ר מירב טל מרגלית שתי מטפלות המתמחות בטיפול בטראומה הרחיבו את המיקוד לעזור למטפלי בריאות הנפשת וגם לענות על הצרכים של ילדים ומבוגרים שחוו טראומה על ידי שימוש בפסיכותרפיה ממוקדת גוף נפש.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית