תוצאות חיפוש

קרן כגן

  • דרוג שקיפות
    (61%)
    תחומי פעילות
  • חינוך

לקדם נוער וצעירים מהשכבות החלשות של החברה. למנוע נשירתם ממסגרות החינוך ולפעול להרחקתם ממעגל הסיכון.

עמותת קרן כגן מפעילה את מרכז הלמידה ותמיכה חברתית ע"ש ד"ר הלנה כגן (KLASS) בקטמון ט' שבירושלים. KLASS פועל 3 שעות ביום, 5 ימים בשבוע, 45 שבועות כל שנה. תלמידים מכיתות א' עד י"ב מגיעים לKLASS כדי להכין שיעורים עם גישה לספרי לימוד וסיפרי קריאה ובעזרת מורים שנמצאים במקום. ילדים הזקוקים לשיעורי עזר באנגלית, מתמטיקה ומקצועות העברית, ולפעמים מקצועות נוספים, מקבלים מורה פרטי במחיר מאד מסוסבסד. אנו מדגישים את חשיבות רכישת מיומנויות בקריאה, בחשבון ובגישה ללמודים כדי שהתלמידים יפתחו עצמאות בלמודים. תלמידי כיתות ז' עד י"ב
מגיעים בעיקר לקבלת עזרה עם פרויקטים או לקראת מבחנים, ולפעמים לשיעורי עזר. רוב התלמידים המגיעים ל-KLASS מתגוררים בקטמונים בירושלים, אך הם לומדים במספר בתי ספר בעיר. היום, כ-80% מהילדים המגיעים ל-KLASS הם ממשפחות יוצאי אתיופיה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית