תוצאות חיפוש

אחוזת שרה - בית ילדים ונוער

  • דרוג שקיפות
    (96%)
    תחומי פעילות
  • הצלת חיים
  • חינוך
  • רווחה
  • גישור פערים חברתיים

מטרת הפנימייה היא להגן על הילדים, לתת להם בית חם ואוהב ולהחזיר חיוך על פניהם. צוות אחוזת שרה משקיע מאמצים רבים כדי שכל ילד יוכל לממש את הפוטנציאל האישי שלו.

הילדים השוהים באחוזת שרה מופנים לרוב על ידי רשויות הרווחה ומאופיינים כילדי מצוקה. היום באחוזת שרה ישנם כ-140 חניכים בין הגילאים 6-18. מטרת הפנימייה היא להגן על הילדים ולהחזיר חיוך על פניהם.
צוות אחוזת שרה מאמין שכבודם העצמי של הצעירים יצמח מתוך מתן האפשרות להשפיע על חייהם היומיומיים. לכן הפנימייה תומכת באופן פעיל במיצוי כישרונותיהם ויכולתם של כל ילדיה ולימוד התנהגות אתית, ומוסרית. אחוזת שרה מבקשת להעניק לכל דייריה ילדות שקטה, נעימה ובטוחה ולגרום לילדים להאמין מחדש בעולם המבוגרים ובעתיד טוב יותר.
כל הילדים באחוזת שרה ייחודים ומיוחדים, אך דבר אחד מאחד אותם - רקע משפחתי קשה. לכן צוות אחוזת שרה – פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מדריכים ובנות שרות - משקיע מאמצים רבים בתחום החינוך ובונה תוכנית למידה אינדיבידואלית לכל ילד, כדי שכל אחד יוכל לממש את הפוטנציאל האישי שלו.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית