תוצאות חיפוש

קרן ד.ק.ל.י.ם

  • כתובת:
  • הרטום 16, ירושלים
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

הלוואות ומענקים כגמ''ח לנזקקים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית