תוצאות חיפוש

קו לעובד

  • דרוג שקיפות
    (90%)
    תחומי פעילות
  • זכויות אזרח
  • זכויות האדם
  • פעילות חברתית

קו לעובד הנה עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להגן על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי, בעיקר: מהגרי עבודה, פלסטינים מהשטחים הכבושים, פליטים ומבקשי מקלט ואזרחים ישראלים בעלי הכנסה נמוכה.

ברמה הפרטנית קו לעובד מספק לעובדים ברמות השכר הנמוכות מידע בעניין זכויות בעבודה. העזרה לעובדים כוללת גם סיוע בסוגיות של ביטוח לאומי, תאונות עבודה, מעמד חוקי בישראל והסדרת רישיונות עבודה.

ברמה הציבורית קו לעובד פועל לשינוי באמצעות הגשת עתירות עקרוניות לבתי-המשפט, הכנת הצעות חוק, עבודה מול הכנסת, משרדי הממשלה והתקשורת ונהלים לשיפור המערכות האמונות על אכיפת החוק.
קו לעובד מזהה וחושף תופעות ומנגנוני ניצול המחלישים את העובדים ופועל תוך שיתוף פעולה עם ארגונים נוספים פועל ביוזמה לתיקון ושינוי חוקים.

חינוך והסברה קו לעובד עוסק בהעמקת המודעות לזכויות עובדים בין היתר על ידי כתיבת זכותונים במגוון שפות והפצתם בדפוס ובאינטרנט, פרסום דפי מידע ודוחות, עריכת סדנאות לעובדים ומתן הרצאות לציבור הרחב.

אכיפה אזרחית קו לעובד שם לעצמו למטרה להגביר את ההגנה על זכויות עובדים גם שלא באמצעות פניה לבתי המשפט ושימוש במנגנוני האכיפה של רשויות המדינה. המונח אכיפה אזרחית מתייחס למנגנונים האלטרנטיביים שהם מתן פרסום שלילי למעסיקים פוגעניים והמרצת עובדים וצרכנים שלא להתקשר עם מעסיקים המפרים את זכויות עובדיהם. קו לעובד מתעד תלונות ופסקי דין נגד מעסיקים וחברות כוח-אדם ופועל בדרכים משפטיות לחשיפת שמות מעסיקים וחברות שרשויות המדינה מצאו פגמים בהתנהלותם.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית