תוצאות חיפוש

תלמוד תורה ובית מדרש ימין ה' רוממה

  • כתובת:
  • גדרה 12,
  • 97225375712+
  • דרוג שקיפות
    (61%)
    תחומי פעילות
  • חינוך

בית ספר תלמוד תורה לילדים בני עדות המזרח. הוקם בספטמבר 1992. כיום לומדים 450 תלמידים. 3 כיתות גן, 6 כיתות חינוך מיוחד, 10 כיתות חינוך רגיל. בבית הספר משולבים 5 תלמידים מוגבלי תנועה. בית הספר הציב לעצמו חזון של שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחברה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית