תוצאות חיפוש

"נח" - התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים

  • דרוג שקיפות
    (47%)
    תחומי פעילות
  • זכויות בעלי חיים
  • טיפול בבעלי חיים
  • פעילות חברתית
  • התנדבות

"נח" הוא ארגון הגג של העמותות להגנת בעלי החיים בישראל. מטרת הארגון היא יצירת שיתוף פעולה בין העמותות החברות ב'נח' לקידום ההגנה על בעלי חיים, ייצוג העמותות בפני הרשויות, העלאת המודעות הציבורית, חינוך והדרכה בהחזקת בעלי חייים.

פעילותה של "נח" מתמקדת במישור המשפט והגברת האכיפה. "נח" פועל בתחומים רבים, כגון רווחת בעלי חיים המוחזקים בהסגרים עירוניים, תנאי הובלה ורווחת חיות משק, עיקור וסירוס כלבים וחתולים, ניסויים בבעלי חיים, פגיעה בחיות בר ועוד.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית