תוצאות חיפוש

מרכז תורני יגדיל תורה ע"ש רבנו יעקב רקח זצוק"ל ורבנו כלפו גיעאן זצוק"ל

  • קטגוריה:
  • מספר:
  • 580241230
  • כתובת:
  • המעפילים 35, חדרה
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

בניית בית כנסת, קרן גמ''ח, שיעורי ערב. הקמת כולל, בית ספר לבנים ולבנות וספריה לנוער ומבוגרים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית