תוצאות חיפוש

העמותה למען חיות משק (חימשק)

 • כתובת:
 • רח' גאולים 8 אצל אבי פנקס, ראשון לציון
 • 039516230
 • www.hai-meshek.org.il
 • דרוג שקיפות
  (63%)
  תחומי פעילות
 • חינוך
 • מחקר

בישראל כ-9 מיליון תרנגולות מטילות בתעשיית הביצים. 96% מהן מוחזקות ב"לולי סוללה" - ומבלות את כל חייהן בכלוב שאין אפשרות לזוז בו, בעמידה על רשת משופעת. התעללות קשה זו צריכה להיפסק. העמותה יזמה את "ביצי החופש" בישראל, פועלת לעידודן, ומפקחת על לולי חופש.

מטרות העמותה: לשפר את תנאי חייהם של בעלי חיים בכלל, ובעלי חיים חקלאיים בפרט. להביא למודעות הציבור את הצורך בשיפור רווחת חיות המשק. לחנך את הנוער ליחס הוגן כלפי בעלי חיים. להביא לחקיקת חוקים ותקנות, אשר יבטיחו תנאים הוגנים לבעלי החיים.

השנה קיבלה העמותה את "תו מידות לאפקטיביות" על התנהלות יעילה ובהתאם למטרות העמותה (ראו תמונת התו, בתמונות המתחלפות מימין).

חי-משק היא העמותה היחידה בישראל המתמקדת בצמצום ומניעת סבלן של חיות המשק על ידי קידום היישום של שיטות גידול אלטרנטיבות ובנות קיימא. פעילויותיה העיקריות של העמותה כוללות ביצוע מחקרים, פעילות מול הממשלה, הובלת פעילויות חינוכיות בבתי ספר והעלאת המודעות הציבורית לסבלם של חיות המשק תוך הצגת אלטרנטיבות פרגמטיות.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית