תוצאות חיפוש

בעצמי (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (90%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • העצמה כלכלית
 • זכויות האדם
 • חינוך
 • מסגרת מקצועית
 • סיוע לנזקקים
 • פלורליזם
 • תעשיה
 • דו-קיום
 • רווחה

'בעצמי' הינו ארגון חברתי, הפועל מאז 1995, לצמצום הפערים החברתיים בישראל על ידי קידום ושילוב בתעסוקה של אנשים וקהילות מוחלשות, מודרות ומעוטות-הזדמנויות. הארגון פרוס בכ-150 מוקדי פעילות ברחבי הארץ, ומסייע מדי שנה לכ-17,000 נשים וגברים בישראל.

פעילות הארגון נשענת על האמונה כי לכל אדם מגיעה הזדמנות ראויה לפרנסה, בטחון תעסוקתי, מימוש ועצמאות כלכלית, וכי עלינו, כחברה, לפעול לקידום פרטים וקהילות המתמודדות עם חסמי תעסוקה משמעותיים.

בזכות פעילות הארגון, נשים וגברים השרויים באבטלה מתמשכת ובתת-תעסוקה, משתלבים בתעסוקה יציבה והוגנת, יוצאים ממעגל העוני, ועולים על נתיב של תעסוקה, עצמאות ורווחה – עבורם, ועבור משפחתם וקהילתם.

הארגון מסייע מדי שנה לכ-17,000 נשים וגברים בישראל, תוך דגש על אוכלוסיות מודרות ומוחלשות, ביניהן: משפחות המוכרות לשירותי הרווחה, עולים חדשים, הקהילה האתיופית, החברה הערבית, החברה החרדית, צעירים בסיכון, גילאי 50+ ועוד.

ארגון 'בעצמי' פועל במגוון מישורים, ביניהם תכניות לשילוב ולקידום בתעסוקה בכ-140 מוקדים ברחבי הארץ. התוכניות, שנתיות ברובן, כוללות תהליך מעמיק של ליווי אישי לצד תמיכה קבוצתית. בתכניות בוחנים המשתתפים את הכישורים ואת השאיפות המקצועיות, ומתמודדים עם החסמים התעסוקתיים המקשים על שילובם בעולם העבודה. המשתתפים מגבשים תכנית תעסוקתית אישית, משלימים מיומנויות נדרשות (כגון: כישורי שפה, השלמת השכלה, לימודי מחשב ועוד), ומקבלים הכוונה וכלים פרקטיים בתהליך חיפוש עבודה ולאורך ההשתלבות בה.
כ-70% מבוגרי התוכניות, משתלבים בעבודה בה הם בחרו ומתמידים בה!

תחומי פעילות נוספים של הארגון כוללים: תכניות חינוך לתעסוקה המיועדות לילדים ונוער, שמטרתן חיזוק המיומנויות והכישורים, היכרות עם עולם העבודה ועידוד השאפתנות בתחומי תעסוקה והשכלה גבוהה; מוקד סיוע טלפוני ארצי המסייע למפוטרים, מובטלים ולאנשים השרויים במצוקה תעסוקתית; פיתוח ידע, מודלים מקצועיים והכשרות לצוותים מקצועיים וארגונים בתחום קידום תעסוקה; ושיתופי פעולה עם ארגונים עסקיים בתחומי האחריות התאגידית, הכוללים גיוס ופיתוח של עובדים מעוטי-הזדמנויות, קידום התנדבות עובדים, פיתוח תחומי גיוון והכלה ועוד.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית