תוצאות חיפוש

"הרי ירושלים" מוסדות לטיפול פנימייתי (לשעבר מוסד בני-ברית) (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (98%)
    תחומי פעילות
  • חינוך
  • רווחה
  • שיקום
  • מסגרת מקצועית

"הרי ירושלים" (לשעבר, מוסד 'בני ברית') הוא מוסד טיפולי פנימייתי אשר מהווה בית חם ומרכז טיפולי לבנים ובנות מכל הארץ, הסובלים מהפרעות נפשיות והתנהגותיות קשות וקשיי למידה, אשר אינם יכולים להשתלב במסגרות טיפוליות אחרות. הילדים מופנים באמצעות משרד הרווחה

שיטת הטיפול הייחודית במוסדנו שמה לה למטרה להעניק לכל ילד וילדה טיפול אינדיבודואלי לטווח ארוך ( 5-10 שנים), עם התערבות תרופתית מאד מוגבלת, עם דגש על קשר אינטנסיבי ובונה עם אנשי הצוות. המפתח לאיכות הטיפול במוסד הוא בהכשרת הצוות המטפל, אשר נדרש למשך כל תקופת העבודה במוסד להשתתף במסגרות הלימודים וההדרכה שמוסדנו מספק. המוסד גם שם לו למטרה לשלב את משפחתו של כל ילד בתוכנית הטיפולית ורואה בתהליך זה חלק בלתי-נפרד מהשיטה הטיפולית.
אחוזי השיקום הגבוהים במיוחד – למעלה מ- 65% מהבוגרים ממשיכים לשרות צבאי, ללימודים ועבודה – משקפים את יעילותה של שיטה טיפולית זו.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית