תוצאות חיפוש

בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, עמותה

  • דרוג שקיפות
    (70%)
    תחומי פעילות
  • העצמה כלכלית
  • זכויות אזרח
  • סיוע משפטי
  • שיקום

העמותה תופעל לקידום רווחתם ושלומם של בני אדם עם מוגבלויות, מתוך הכרה בכך כי להם אותן זכויות כלכל אדם אחר.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית