תוצאות חיפוש

העמותה לפיתוח ומיומנות הריקוד בישראל (ע"ר)

  • כתובת:
  • דפנה 48, קרית ביאליק
  • 048701932
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

לפתח את אומנות הריקוד בישראל. למסד את הריקוד בתוכניות לימוד וחינוך בישראל. ארגון קורסים מקצועיים למורים ורקדנים ברמות השונות. ארגון והשתתפות בתחרויות ארציות ובינלאומיות.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית