תוצאות חיפוש

יד עזרא ושולמית, ירושלים (ע"ר)

 • כתובת:
 • רח' חיים עוזר 29 אצל לורי אריאל, ירושלים
 • 02-5400058
 • www.yadezra.net
 • דרוג שקיפות
  (96%)
  תחומי פעילות
 • בריאות
 • גישור פערים חברתיים
 • מזון (הספקה ואיסוף)
 • הצלת חיים
 • התנדבות
 • יהדות
 • סיוע באסונות טבע
 • מרכז קהילתי
 • סיוע לנזקקים
 • רווחה

אנחנו מאכילים את הילדים והמשפחות הנזקקות ב35 ערים. אנחנו מחלקים קופסאות מזון, תווי אוכל ומתפעלים מרכזי ילדים שמענקים אוכל חם ומזין בכל יום למאות ילדים עם בתים ריקי מזון.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית