תוצאות חיפוש

עמותת המרכז הישראלי להגירה בינלאומית ולקליטה (ע"ר)

 • כתובת:
 • שלומציון 10, ירושלים
 • 025899666
 • www.cimi.org.il
 • דרוג שקיפות
  (69%)
  תחומי פעילות
 • זכויות האדם
 • העצמה כלכלית
 • התנדבות
 • חינוך
 • פלורליזם
 • קליטת עליה

בשיתוף פעולה עם קהילות מהגרים ועמותות מקומיות,CIMI מפתחת ומיישמת תכניות המעודדות סובלנות, העצמה והגנה לאוכלוסיית המהגרים החלשות ביותר בישראל.

חזוננו הוא מימוש פוטנציאל פיתוח ההגירה עבור מדינת ישראל כמדינת יעד, עבור מדינות המוצא, ועבור המהגרים עצמם.
העמותה מתייחסת לשינוי דפוסי ההגירה לישראל על ידי פיתוח ויישום שירותים בתחומי פעולה ייחודיים, יישום סטנדרטים בינלאומיים ושיטות עבודה מומלצות לניהול הגירה ומינוף שותפויות בינלאומיות ומקומיות. המטרה: לפתח שירותים מותאמים הן לממשלת ישראל והן לארגונים לא ממשלתיים.
תחומי פעילותנו העיקריים הם מאבק בסחר בבני אדם, ניהול הגירת עבודה, תפוצות, חזרה מרצון ושילוב מחדש של מהגרים במדינות מוצאם ומבקשי מקלט

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית