עמותת עובדי מחקר גמלאי מש"בח (ע"ר)
מספר: 580318764    קטגוריה:
לפעול, בדרכים חוקיות, על מנת לשמור על הזכויותועל מנת לקדם את האינטרסים של חברי העמותה במישורים הבאים: הכללי, בכל ענין הקשור או נובעמעבודתם במש''בח. הרפואי, בכל נושא הקשור או נובע מעבודתם במש''בח.
דרוג שקיפות


    תחומי פעילות

הנהלה ראשית:
צוות והנהלה יש לנו 0 עובדים במשרה מלאה ו-0 עובדים במשרה חלקית.
המנכ"ל שלנו הוא/היא
אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית   

על מנת לקבל עדכונים שוטפים מעמותה זו, הורידו בחינם את האפליקציה שלנו PocketCause

Download from the AppStore Get it on Google Play
כתובת: רח' אגוז 40 אצל סגמן שלמה, קרית ביאליק
טל: 048777698
אתר: