העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות מחינוך לגיל הרך עד האקדמיה (ע"ר)
מספר: 580319655    קטגוריה:
עידוד והעמקת השכלה לנשים בדואיות מהגיל הרך ועד לאקדמיה. פעולות להכרה בזכות ההשכלה לנשים וחשיבותה. ישום תכניות להכשרה מקצועית לנשים הבדואיות המתאימות למאפייני הקהילה .
"אלנוהוד", העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב, הוקמה בידי ד"ר פאטמה קאסם בשנת 1997 במטרה לקדם את מעמדן של נערות ונשים בדואיות בנגב באמצעות רכישת השכלה גבוהה. אנו מאמינות שבאמצעות השכלה גבוהה תוכלנה נשים אלה להרחיב את ההזדמנויות שלהן לשיפור חייהן, לחיזוק מעמדן בקהילתן ולשמש סוכנות שינוי בה ובחברה הרחבה בכלל.על מנת להרחיב את השכלתן של נשים הבדואיות אנו פועלות בערוצים הבאים: הגדלת הנגישות וסיכויי ההצלחה של הבנות הבדואיות במערכות ההשכלה באמצעות פעולה במישור הכלכלי, הלימודי והחברתי, שינוי בתפיסת הקילה ביחס לזכותן של הנשים הבדואיות להשכלה וחיזוק מחויבות הרשויות להשכלת נשים.
דרוג שקיפות
(42%)


  תחומי פעילות
 • העצמה כלכלית
 • התנדבות
 • זכויות האדם
 • חינוך
 • מלגות לתלמידים
 • סיוע לנזקקים
 • פעילות חברתית
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • זכויות אזרח

בשנת 1995 הייתה לאוניברסיטת "בן גוריון" בנגב בוגרת בדואית אחת. מאז התחילה העמותה לפעול, ובשיתוף ארגונים נוספים, ישנן מעל 800 בוגרות של המוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הנגב. מאז 1997 חילקנו יותר יותר מ 630 מלגות לסטודנטיות בדואיות ומעל 180בוגרות של תוכנית המכינה התקבלו ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה. בוגרות העמותה משמשות סוכנות של שינוי חברתי, כאמהות וכמחנכות, בהשתלבות בעולם התעסוקה, האקדמיה והמחקר, כחברות וכמנהיגות בארגונים חברתיים לקידום מעמד האישה והקהילה הבדואית, כמתנדבות, וכשותפות פעילות בתהליכי חייהן ובבחירת דרכן.

הנהלה ראשית: ד"ר ניצה ברקוביץ',מר ח'יר אלבז,ד"ר גילי ברוך
צוות והנהלה יש לנו 1 עובדים במשרה מלאה ו-10 עובדים במשרה חלקית.
המנכ"ל שלנו הוא/היאגברת רולא אלעטאונה
אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית   

על מנת לקבל עדכונים שוטפים מעמותה זו, הורידו בחינם את האפליקציה שלנו PocketCause

Download from the AppStore Get it on Google Play
כתובת: רח' בית ריאס,
טל: 086497603
אתר: www.alnuhud.blogspot.com